12 stycznia 2022 roku odbyła się Ogólnopolska Gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. RANKING „PERSPEKTYWY 2022”

           

 
 
 
 
 
Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze zajęło

PIERWSZE MIEJSCE wśród techników w województwie lubuskim.

            I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze uplasowało się na TRZECIM MIEJSCU wśród liceów w naszym województwie.

            W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących
i 1165 techników. Spełniły one tzw. kryterium wejścia:

·         maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów,

·         wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

 

            Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).

            Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).