Portfele permanentne – w jaki sposób mogą długoterminowo generować zyski?

Na czym polega idea portfela permanentnego?

Duża część inwestorów działa pod wpływem emocji i wykonuje wiele chaotycznych ruchów, których rezultatem jest osiąganie strat. Z tego powodu wielu ekspertów w dziedzinie inwestowania zaleca stworzenie osobistego zestawu zasad i przestrzeganie ich na każdym kroku. Jest to na pewno duże ograniczenie, jednocześnie pozwala w konsekwentny sposób zarządzać ryzykiem i minimalizować zagrożenie. Tymczasem istnieje metoda, która pozwala w prosty sposób zwiększyć kontrolę nad inwestycjami i zachować dużą swobodę podejmowania decyzji.

Jest to pomysł, który wykorzystuje sztywny podział portfela na części poświęcone różnym aktywom. Dobór aktywów zależy od decyzji inwestora, który może zmieniać ich skład w zależności od sytuacji na rynku. To działa, niezależnie od tego, czy jest recesja, kryzys czy hossa na giełdzie. Prekursorem powstania portfela permanentnego, czyli PPT był Beniamin Graham, mentor Warrena Buffeta. W jego opinii każdy portfel powinien zawierać akcje i obligacje rozłożone po równo - po 50% całego portfela. Oczywiście skład tych części podlega okresowym zmianom. W przypadku, gdyby część akcyjna urosła do 55% wartości całego portfela, to nadwyżka 5% akcji może być sprzedana i uzupełniona obligacjami. Z czasem inwestorzy wzbogacili model PPT o inne rodzaje aktywów - o nieruchomości, metale szlachetne czy udział gotówki.

W jaki sposób można wykorzystać wiedzę na temat portfeli permanentnych?

PPT to bardzo ciekawa koncepcja, dzięki której można lepiej zarządzać portfelem aktywów inwestycyjnych. Jednocześnie warto mieć źródła, z których można czerpać wiedzę i mieć możliwość nabywania papierów wartościowych w atrakcyjnych cenach. Mogą w tym pomóc wyspecjalizowane firmy, które znają rynki finansowe od podszewki. Nawet jeżeli masz niewielkie doświadczenie i chcesz zacząć inwestować na większą skalę, to dowiedz się więcej tutaj o ofercie jednego z najbardziej znanych brokerów. Dzięki ugruntowanej pozycji w świecie finansów posiada możliwości dotarcia do najbardziej egzotycznych rynków.

Dlaczego portfele permanentne mogą być skuteczne dla inwestorów?

Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których modele PPT mają wysoką skuteczność w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Należą do nich przede wszystkim:

  1. uwzględnienie dywersyfikacji - rozłożenie ryzyka na kilka różnych aktywów i sektorów gospodarki pozwala zmniejszyć ryzyko rynkowe,
  2. sztywne proporcje udziału różnych aktywów - pozwala to na zachowanie dyscypliny w zakresie zarządzania składem portfela,
  3. duża kontrola – w różnych sytuacjach rynkowych można zmieniać stan aktywów, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Jednocześnie należy pamiętać, że PPT to strategia, która jest skuteczna w długim terminie, dlatego jest dobra dla inwestorów konserwatywnych, inwestujących w wartość.