Informujemy, że Prezydent Miasta Zielona Góra złożył wniosek do Wojewody Lubuskiego o powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Zielona Góra o statusie miejskim, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZA. 
 

 

 

 

Wnioski można składać do tut. urzędu:

 

- w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko 5 lub 6) na parterze w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22

- w Biurze Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Dąbrowskiego 41 pok. 306 (II piętro) lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Zielona Góra.

 

Wnioski będą przyjmowane do 18.08.2023 r.

 

Jednocześnie informujemy, że nadal podstawowym obowiązkiem rolnika jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód w aplikacji suszowej,

a oszacowanie strat w uprawach przez komisję jest opcjonalne.   

Załączniki