Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego podsumowali prowadzone wczoraj (30.10) wojewódzkie działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Skontrolowali ponad 100 pojazdów, ujawnili 94 wykroczenia – w tym aż 75 to przekroczenia prędkości. Jeden kierujący stracił swoje uprawnienia za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Działania zielonogórskich policjantów ruchu drogowego szczególnie skupiają się na zmniejszaniu zagrożenia wypadkami drogowymi. Jak pokazują prowadzone od wielu lat badania – to prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków – zwłaszcza tych najpoważniejszych w skutkach.

Zielonogórscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego – oprócz działań związanych ze Świętem Zmarłych - przez cały dzień prowadzili wczoraj (30.10) działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Policjanci obecni byli wczoraj przy zielonogórskiej nekropolii oraz na drogach dojazdowych w powiecie i na trasie S3. Mundurowi skontrolowali ponad 100 pojazdów, ujawnili 94 popełnione przez kierujących wykroczenia – w tym aż 75 związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. 66 kierujących zostało ukaranych mandatami karnymi, wobec 6-ciu wnioski o ukaranie zostaną skierowane do sądu. Jeden z kierujących, który na Trasie Północnej jechał z prędkością aż 123 km/h stracił wczoraj swoje uprawnienia do kierowania pojazdami – przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, w miejscu gdzie dozwolone jest 70 km/h.

W 2022 roku na terenie powiatu zielonogórskiego odnotowano 18 wypadków drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku których 4 osoby poniosły śmierć, a 18 zostało rannych. Odcinki, do których dochodzi najczęściej do zdarzeń drogowych z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze to K27, S3, K32 i W282.

Działania prewencyjne, w których ujawniane są wykroczenia popełniane przez kierujących stwarzających największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, mają przypominać kierującym o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Prowadzenie przez policjantów działań kontrolno-prewencyjnych takich jak „Prędkość”  przyczynia się do spadku dynamiki wypadków drogowych.

  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6