Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zielonogórscy policjanci są już przygotowani do imprez związanych z obchodami Dni Zielonej Góry, zwanych Winobraniem. Komendant Miejski Policji mł. insp. Jarosław Tchorowski podczas odprawy służbowej przekazał ostatnie wskazówki i sprawdził gotowość podległych służb do działań.

Trwają ostatnie przygotowania do tegorocznego Winobrania. Zielonogórscy policjanci podczas odpraw dopracowują ostatnie szczegóły zabezpieczenia imprez i dyslokacji służb podczas wszystkich dni i imprez towarzyszących. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta, a także osobom, które w tym dniach odwiedzą Zieloną Górę, do służby zostanie skierowanych nawet 100 policjantów dziennie, a podczas weekendów nawet 150 policjantów. O bezpieczeństwo na Jarmarku Winobraniowym, a także podczas wszystkich imprez towarzyszących będą dbać zarówno mundurowi jak i policjanci po cywilnemu.

Podczas tegorocznego Winobrania zielonogórskich policjantów wspomagać będą słuchacze Szkoły Policji w Katowicach, a ponadto policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji i Wydziału Konwojowego oraz kilku komend powiatowych województwa lubuskiego oraz policjanci z Sekcji Zabezpieczenia Autostrady.                                                                                  

Policję w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wszystkich uczestników jak co roku wspierać będą także inne służby, które delegują do pomocy swoich funkcjonariuszy.  Jak co roku wraz z policjantami współdziałać będą Ratownicy ze Sztabu Ratownictwa Zielona Góra, Żandarmeria Wojskowa i funkcjonariusze Straży Granicznej. Policjantów ruchu drogowego wspomagać będą inspektorzy Transportu Drogowego.

Główny sztab winobraniowy będzie mieścił się w komendzie miejskiej i będzie działał niezależnie od dyżurnego jednostki. Część policyjnych patroli będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników oraz zabezpieczenie imprez związanych z Winobraniem, natomiast dyżurny jednostki będzie kierował patrole do bieżącej obsługi zdarzeń na terenie miasta i powiatu.

W tym roku ogromnym wsparciem dla policjantów i służb porządkowych będzie miejski monitoring, którego sieć składająca się z kilkudziesięciu kamer o doskonałej jakości obrazu jest rozmieszczona m.in. w obrębie deptaka i jego okolicach. Kamery monitorujące nagrywają to co dzieje się w mieście, a osoby je obsługujące będą miały za zadanie natychmiast powiadamiać policjantów, gdy tylko zauważą coś niepokojącego. Świadomość obecności nowoczesnego miejskiego monitoringu z pewnością ostudzi zapał osób chcących zachowywać się niezgodnie z prawem.