Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, żaden ze żłobków nie będzie pełnił funkcji żłobka zastępczego i nie będzie przyjmować dzieci z zamkniętych żłobków.

 

 

Uwaga Rodzice!

 

Informujemy, że przerwy urlopowe w żłobkach miejskich pozostają bez zmian:

 

ŻŁOBEK MIEJSKI NR  1       od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

 

ŻŁOBEK MIEJSKI NR   4        od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

 

ŻŁOBEK MIEJSKI NR   7        od 1 lipca do 31 lipca 2020 r.