Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Z uwagi na konieczność zmniejszenia ryzyka wynikającego z ewentualności rozszerzania się pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2) polski rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.

Od nocy z soboty 14 marca na niedzielę 15 marca Polska zamyka na 10 dni granice dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Obostrzenia te nie dotyczą: małżonków i dzieci obywateli polskich, posiadaczy Kart Polaka oraz osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.


Wszyscy wjeżdżający na teren naszego kraju będą poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.


W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.


Więcej informacji tutaj.