Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Utrata ulgi mieszkaniowej - jak uniknąć?

Sprzedaż mieszkania wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak zastosowanie ulgi mieszkaniowej, która pozwoli na obniżenie należności lub nawet zwolnienie z obowiązku zapłacenia podatku. Jak działa ulga mieszkaniowa? O czym trzeba wiedzieć, żeby jej nie stracić?

Co to jest ulga mieszkaniowa?

Deweloperzy w Zielonej Górze budują coraz więcej inwestycji a zakup wchodzących w ich skład lokal można sfinansować również korzystając z ulgi mieszkaniowej. Ulga mieszkaniowa to określenie dotyczące korzystnego dla podatnika rozliczenia podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości. Warunkiem jest przeznaczenie pozyskanych w ten sposób środków na realizację własnych celów mieszkaniowych, remont lub modernizację. Ulga ma zastosowanie zarówno w przypadku sprzedaży mieszkania zakupionego, jak i otrzymanego w darowiźnie. Ulga pozwala na przeznaczenie środków na szeroki zakres wydatków związanych z nabyciem nieruchomości.

Czas na wykorzystanie ulgi mieszkaniowej

Ustawa bardzo dokładnie określa czas, w którym należy to zrobić. Jeżeli nie zmieścisz się w przewidzianym ustawą czasie, niestety stracisz możliwość jej wykorzystania. Osoba, która sprzedaje nieruchomość, może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w okresie pierwszych pięciu lat, o ile w ciągu maksymalnie trzech kolejnych lat wyda środki na własne cele mieszkaniowe. Wysokość ulgi mieszkaniowej jest zawsze uzależniona od nakładów poniesionych na ten cel.

Udokumentowanie wydatków

Aby nie stracić prawa do ulgi mieszkaniowej, podatnicy powinni pamiętać o obowiązku udokumentowania ponoszonych wydatków i przeznaczenia środków na cele zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Na podatniku spoczywa również obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został przez niego poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych.

Warto pamiętać, że urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę, aby ustalić, w jaki sposób podatnik dysponował środkami pochodzącymi z ulgi podatkowej oraz upewnić się, czy rzeczywiście zostały one wydane zgodnie z intencją ustawodawcy.

Własny cel mieszkaniowy

Ustawa wymienia wydatki, które są zakwalifikowane do kategorii własnego celu mieszkaniowego, lecz nie ma ogólnej definicji tego pojęcia. Poprzez własny cel mieszkaniowy należy rozumieć nieruchomość, która ma dla podatnika pełnić funkcję mieszkalną. Istotą warunku zwolnienia z podatku jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Oprócz nabycia mieszkania czy domu może być to również m.in. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, koszt budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu własnego budynku, lokalu mieszkalnego lub jego części, rozbudowy, przebudowy, adaptacji na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego lub jego części.

Do utraty ulgi mieszkaniowej może przyczynić się wydawanie środków z niej wynikających na zakup nieruchomości dla innej osoby czy też zakup mający cel zarobkowy np. mieszkanie na wynajem, czy dalszą odsprzedaż. Prawo do ulgi można również utracić, inwestując środki w nieruchomość przeznaczoną na cele rekreacyjne.