W związku z rozpoczęciem w najbliższych dniach planowych cięć rębnych na terenie leśnictwa Kiełpin, Nadleśnictwo Przytok informuje, iż mogą wystąpić utrudnienia w poruszaniu się ścieżką rowerową relacji Jędrzychów – Zatonie przez okres około 2 tygodni.