24 listopada w godzinach 12.00 – 14.00 kandydaci przygotowujący się do rekrutacji do służby w Policji mogli pod okiem policyjnych instruktorów sprawdzić swoje przygotowanie do testu sprawności fizycznej. Kandydatki i kandydaci ćwiczyli z pełnym zaangażowaniem, a instruktorzy korygowali błędy i podpowiadali jak technicznie pokonać każdą z przeszkód.

 

Zajęcia dla kandydatów na policjantów cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, dlatego od kilku miesięcy odbywają się regularnie raz w tygodniu. Podczas ćwiczeń przyszli policjanci mogą pod czujnym okiem instruktorów sprawdzić swoje przygotowanie do zaliczenia testu sprawnościowego na właściwym egzaminie. Instruktorzy omawiają poszczególne elementy toru i omawiają jak w prawidłowy sposób wykonania ćwiczenia i pokonać przeszkody. Policyjni instruktorzy podczas zajęć korygują ewentualne błędy ćwiczących po to, aby już na właściwym egzaminie z sukcesem mogli oni pokonać ten etap kwalifikacji.

Pokonanie toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 min 41 s., jest warunkiem zaliczenia etapu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przez uprawnionych egzaminatorów. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Z analizy przeprowadzonej przez instruktorów z Zielonej Góry wynika, że bardzo wielu kandydatów poprawiło swoje wyniki dzięki regularnemu udziałowi w spotkaniach i stosowaniu się do uwag instruktorów. Ważne jest również to aby, elementy, które sprawiają trudności przećwiczyć jeszcze w domu.

 Spotkania dla kandydatów na torze sprawnościowym organizowane są raz w tygodniu, w każdą środę w godzinach 12.00 – 14.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze.

Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału. Zajęcia dla kandydatów są bezpłatne.