Zielonogórscy policjanci brali dzisiaj udział w wielkim biciu rekordu Polski na najdłuższą sztafetę migania. Wspólnie ze wszystkimi uczestnikami zabawy migaliśmy zdanie „Zielona Góra wita”. Rekord został ustanowiony, te trzy słowa wymigały aż 1504 osoby!

23 września 2022 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego Uniwersytet Zielonogórski oraz Urząd Miasta Zielona Góra zorganizował wielkie bicie Rekordu Polski na najdłuższą sztafetę migania. Dodatkowymi okazjami do ustanowienia tego rekordu są obchody zielonogórskich jubileuszy: 800-lecia Zielonej Góry oraz 700-lecia uzyskania praw miejskich przez miasto. Celem akcji jest popularyzacja języka migowego i kultury osób Głuchych, propagowanie postawy szacunku i akceptacji wobec osób Głuchych oraz edukacja lokalnej społeczności przez upowszechnianie wiedzy na temat komunikowania się osób Głuchych.

Na tak wyjątkowej imprezie nie mogło zabraknąć także zielonogórskich policjantów, którzy zawsze chętnie wspomagają lokalne inicjatywy i uczestniczą w akcjach charytatywnych czy akcjach społecznych. Byliśmy tam dużą grupą – policjanci służb patrolowych i ruchu drogowego. Byliśmy widoczni i także dołożyliśmy naszą cegiełkę do rekordu.

Bicie rekordu rozpoczęło się o godzinie 11.00 w Letnim Amfiteatrze przy Filharmonii Zielonogórskiej pod hasłem „Roz-MIGAJ się w Zielonej Górze”. Na placu pojawiały się kolejne grupy z instytucji, organizacji, zielonogórskich szkół i przedszkoli. Każdy po kolei podchodził do stanowiska sędziego i migał „Zielona Góra wita”. Po zakończeniu uczestnicy otrzymywali certyfikaty i opuszczali plac robiąc miejsce dla kolejnych grup.

  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6