Kiedy i gdzie składać wniosek? Wnioski o dopłatę można składać od 03 października do 30 listopada 2022 r.

 

 

 

 

 

- osobiście w Zielonogórskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Długiej 13 w sali nr 13 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

 

lub

 

- przez platformę e-PUAP – w tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Komu przysługuje dofinansowanie?

 

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które używają do ogrzewania:    

 

1) kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, pieca kuchni albo pieca kaflowego na paliwo stałe, zasilanego drewnem kawałkowym,

2) kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,

3) kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG,

4) kotła olejowego.

 

WAŻNE! Warunkiem otrzymania dofinansowania do ogrzewania jest zgłoszenie lub wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022r. Albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB

                                                      

 

Dla osób ubiegających się o dodatek nie obowiązuje kryterium dochodowe, to znaczy, że otrzymują je wszyscy uprawnieni bez względu na ich sytuację majątkową.

 

Ile wynosi dofinansowanie pelletu, gazu LPG, drewna, oleju opałowego?

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:                 

1) 3000zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

2) 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

3) 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kaflowym,

4) 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. 

 

W razie pytań można skontaktować się z Biurem Dodatków Mieszkaniowych, tel.: 693 890 564.