Warsztaty edukacyjne w Sulechowie
Szkoła w Sulechowie staje się zieloną oazą wiedzy – uczniowie podbijają ekologiczne horyzonty!
  • Edukacyjne zaangażowanie uczniów i nauczycieli w Sulechowie.
  • Twórcza praca nad świadomością ekologiczną.
  • Wsparcie projektu przez lokalne fundusze ochrony środowiska.

Młodzi mieszkańcy Sulechowa pokazali, że ekologia to dla nich nie tylko szkolny obowiązek, ale prawdziwa pasja. Podczas niedawno zakończonych warsztatów "Czyste Powietrze", uczniowie miejscowej podstawówki wykazali się kreatywnością, która przekracza ramy standardowej lekcji. Szczególnie warte uwagi okazały się działania klasy 4b, która zaprezentowała własne, dogłębne rozumienie tematu czystego powietrza.

Podczas zajęć koła ekologicznego nie zabrakło współpracy między różnymi rocznikami. Starsze klasy włączyły do swoich działań młodszych kolegów z klasy 2A, resultatem czego były przemyślane i estetycznie wykonane plakaty edukacyjne. Ten wysiłek zespołowy pokazuje, jak ważna jest praca u podstaw, już od najmłodszych lat, w kształtowaniu świadomości dotyczącej ochrony naszej planety.

Organizacja takich inicjatyw to ogromny wysiłek, dlatego należy podziękować dyrekcji szkoły za sprawną realizację projektu. Dzięki ich otwartości na nowatorskie metody edukacji, uczniowie mogą rozwijać nie tylko wiedzę, ale i kompetencje społeczne. Z kolei zaangażowanie nauczycieli i uczniów zasługuje na szczególne wyróżnienie – to oni są codziennymi bohaterami w dążeniu do lepszego jutra dla nas wszystkich.

Warto również podkreślić, że takie działania nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego z funduszy ochrony środowiska, co dowodzi, że lokalne inicjatywy mogą liczyć na realną pomoc. Współfinansowanie przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW ma kluczowe znaczenie dla przyszłych działań proekologicznych w regionie.

Wydarzenia takie jak warsztaty "Czyste Powietrze" w Sulechowie są malutkimi krokami na drodze do wielkich zmian. To właśnie edukacja i zaangażowanie najmłodszych pokoleń stanowią fundament, na którym możemy budować czystszą i zdrowszą przyszłość dla nas wszystkich.


Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze