Pierwsze posiedzenie III kadencji Związku Powiatów Lubuskich za nami

W minioną sobotę, 10 czerwca, miało miejsce inauguracyjne posiedzenie III kadencji Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich. W trakcie spotkania dokonano wyboru kluczowych osób do sprawowania funkcji w Związku. Przedstawiamy wyniki głosowania oraz nowe władze Związku Powiatów Lubuskich.

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  2. Nowy skład Zarządu Związku
  3. Ustalenie członków Komisji Rewizyjnej

Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia, skład Zarządu Związku Powiatów Lubuskich oraz skład Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania Przewodniczącym Zgromadzenia został Pan Krzysztof Karwatowicz, pełniący funkcję Starosty Gorzowskiego.

Na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku wybrano Pana Tadeusza Pająka, który jest Starostą Zielonogórskim. Funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu powierzono Pani Annie Januszkiewicz, Staroście Krośnieńskiemu.

Skład Zarządu uzupełniają: Pani Anna Michalczuk, Starosta Żagański, Pan Mariusz Stokłosa, Starosta Nowosolski oraz Pan Radosław Świekatowski, Starosta Strzelecko-Drezdenecki. Te osoby będą odpowiedzialne za kreowanie polityki i koordynację działań na poziomie powiatów w naszym regionie.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Pan Zbigniew Szumski, Starosta Świebodziński, Pan Waldemar Starosta, Starosta Wschowski oraz Pan Bogdan Kępiński, Starosta Żarski. Komisja ta będzie pełniła kluczową rolę w nadzorowaniu i kontrolowaniu działań Zarządu.

Nowo wybrane władze Związku Powiatów Lubuskich mają przed sobą trudne zadania, ale również ogromny potencjał do współpracy na rzecz rozwoju regionu. Mieszkańcy mogą liczyć na nowe inicjatywy oraz projekty, które będą służyć poprawie jakości życia w naszych powiatach.


Powiat