Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zielonogórskich policjantów w ich siedzibie odwiedził osobiście sam Bachus, który w czasie Winobrania „rządzi” miastem. Bachus chciał się przekonać jak wygląda praca policjantów nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez winobraniowych, a podczas spotkania z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze mł. insp. Jarosławem Tchorowskim, udzielił kilku wskazówek i dobrych „boskich” rad.

                Od kilku dni Zielona Góra obchodzi swoje doroczne święto – Winobranie. Policjanci z wielkim zaangażowaniem pełnią służbę i dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprez winobraniowych. Za to zaangażowanie podziękowania złożył im osobiście sam Bachus, który odwiedził ich w zielonogórskiej komendzie miejskiej.

Bachus, który przybył wraz z towarzyszącymi mu Bachantkami, spotkał się z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze mł. insp. Jarosławem Tchorowskim. Szef zielonogórskich policjantów i obecny „władca” miasta rozmaili o tym co ciekawego dzieje się w mieście, o trudnej pełnej poświęcenia pracy policjantów oraz o planach na przyszły rok.

Na zakończenie swojej wizyty Bachus odwiedził dyżurnego jednostki i zwiedził stanowisko kierowania, sprawdził co dzieje się w Sztabie Winobraniowym, a także zrobił sobie pamiątkowe zdjęcia z policjantami. Jednocześnie postanowił, że wizyty w Komendzie Miejskiej Policji wpisze na stałe do swojego kalendarza winobraniowych odwiedzin.