Dnia 9 października br. w siedzibie Powiatu Zielonogórskiego powołano członków do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Zielonogórskiego na 4-letnią kadencję.

Członkami Rady zostali :

-  Pani Ewa Bosy ze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Sulechowie

-  Pani Wioleta Żukowska , Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol”

-  Pani Lidia Oleś-Skubel  z Sulechowskiego Stowarzyszenia  Amazonek

-  Pan Bogusław Glaz ze Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji

-  Pani Agnieszka Szeląg, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie