Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Starosta Zielonogórski informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. w m. Nietków Gmina Czerwieńsk oraz w dniu 1 sierpnia 2020 r. w m. Brody Gmina Sulechów, pow. zielonogórski stwierdzono ogniska ASF (afrykańskiego pomoru świń) w gospodarstwach rolnych.

Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego
i świebodzińskiego, zmienionym w dniu 1 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 1921) określono:

 1) obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska:

  • w gminie Czerwieńsk miejscowość: Nietków, Boryń, Laski, Bródki;
  • w gminie Sulechów miejscowości: Brody;

 2) obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska, obejmujący:

  • w gminie Czerwieńsk miejscowości: Sycowice, Będów, Nietkowice, Bródki, miasto Czerwieńsk, Leśniów Mały, Leśniów Wielki, Sudoł, Zagórze, Płoty, Wysokie, Dobrzęcin;
  • w gminie Świdnica miejscowości: Radomia, Drzonów;
  • w gminie Sulechów miejscowości: Kije, Pomorsko, Głogusz, Brzezie k.Sulechowa, Boryń;
  • część miasta Zielona Góra - Dzielnica Nowe Miasto: Przylep, Łężyca;
  • w powiecie krośnieńskim w gminie Dąbie miejscowości: Trzebule, Łagów, Gronów, Szczawno, Ciemnice,
  • w powiecie krośnieńskim w gminie Krosno Odrzańskie miejscowości: Radnica, Radnica – Szklarka;
  • powiecie świebodzińskim w gminie Skąpe: Pałck, Skąpe, Przetocznica, Międzylesie, Cibórz, Podła Góra.

Na obszarze skażonym mieszkańcy (w tym właściciele gospodarstw, którzy zajmują się hodowlą świń) obowiązani są do przestrzegania nakazów i zakazów wynikających
z Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2020 r. oraz z dnia 1 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego.

Na obszarze zapowietrzonym bezwzględnie nakazuje się ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji przez posiadaczy co najmniej jednej świni.

Ponadto zaleca się, żeby rolnicy nie zjeżdżali maszynami rolniczymi z pól do gospodarstw.

 

Informacja na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze:

http://www.piw-zielonagora.4bip.pl/index.php?idg=1&id=3&x=10

                                                          

Starosta Zielonogórski

(-) Krzysztof Romankiewicz