Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim włączyli się dzisiaj (21 września) do akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pod hasłem „Żyj i ratuj życie”, w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. Takie działania prowadzone są w tym samym czasie we wszystkich krajach europejskich, a koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (ROADPOL), przy wsparciu Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zielonogórscy i krośnieńscy mundurowi zjednoczyli siły aby wspólnie dbać o bezpieczeństwo na drogach i przejazdach kolejowych w obydwu powiatach. Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera czyli promowanie przyjętej w wielu krajach europejskich „wizji zero”. Założenie to jest trudne do osiągnięcia w praktyce, ale aby było to możliwe, koniecznym jest przestrzeganie przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz zwiększanie świadomości kierujących o zagrożeniach na drogach. Takie wzmożone działania policji wielu krajów na europejskich drogach, mają przede wszystkim zwrócić uwagę na problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.  

Działania te przypadają w Europejskim Tygodniu Mobilności, a są one koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (ROADPOL) przy wsparciu Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), a skupiają wokół siebie europejskich policjantów, których głównym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Zielonogórscy i krośnieńscy policjanci podczas działań zwracają szczególną uwagę na przekraczanie prędkości – co jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – kolejny czynnik zwiększający niebezpieczeństwo na drogach, lekceważenie znaków i sygnalizacji na przejazdach kolejowych czy też inne nieprawidłowe manewry. Ponadto policjanci kontrolują stan trzeźwości kierujących.

Obecność dużej liczby policjantów podczas działań w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności na drogach naszego kraju, ale także drogach europejskich ma oddziaływać na kierujących prewencyjnie, ale także przypominać o tym, że to przede wszystkim od ich zachowania w ruchu drogowym zależy bezpieczeństwo, a tym samym zdrowie czy życie ludzkie.

Zielonogórskich i krośnieńskich policjantów podczas działań wspomagają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy przy pomocy drona obserwują dany teren z powietrza i rejestrują popełniane wykroczenia.

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9