Zielonogórscy policjanci z ogniw patrolowo-interwencyjnych doskonalili wczoraj swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Swoją skuteczność w podejmowaniu pomocy przedmedycznej policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze potwierdzili już wielokrotnie w działaniu. Ale to są umiejętności, które trzeba ciągle doskonalić.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Pana Andrzeja Gedrange z Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra, z którym zielonogórscy policjanci  współpracują od wielu lat.

Szkolenie  jak zwykle połączone było z praktycznymi ćwiczeniami z zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Każdy z policjantów musi wykonać wszystkie zadania, wykorzystując również specjalne fantomy imitujące człowieka oraz niemowlę.

Prowadzący szkolenie przypomniał także zasady użycia tzw. AED czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego, który po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji czyli zastosowania impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii. Defibratory są to urządzenia, które zostały tak skonstruowane by osoby nieposiadające wykształcenia medycznego mogły użyć defibrylatora mając do dyspozycji obrazkową instrukcję obsługi, która to prowadzi krok po kroku i w zrozumiały sposób wyjaśnia w jaki sposób ułożyć chorego i jak umieścić na ciele chorego elektrody. Urządzenie samo ocenia rytm pracy serca i decyduje czy potrzebna jest defibrylacja. Badania naukowe szacują, że szansa na uratowanie pacjenta jest największa jeżeli defibrylacja zostanie wykonana w ciągu 2 minut od zatrzymania krążenia.

W Zielonej Górze realizowany jest program „Bezpieczne Serce Zielonej Góry – Sieć AED”, dzięki któremu kolejne defibrylatory pojawią się w miejscach ogólnodostępnych, w budynkach użyteczności publicznej. Defibrylatory już od kilku lat znajdują się również w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze w pomieszczeniu oficera dyżurnego oraz w biurze recepcyjnym.

  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6