Wczoraj (16.11) w zielonogórskiej komendzie gościliśmy młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Zielonej Górze. Policjanci rozmawiali z młodzieżą o uzależnieniach od substancji psychoaktywnych, ale również o służbie w Policji i zadaniach policjantów.

Zielonogórscy policjanci przez cały rok szkolny spotykają się z młodzieżą ze szkół średnich rozmawiając o najważniejszych zagrożeniach – uzależnieniach, przemocy, handlu ludźmi. Spotkania odbywają się zarówno w placówkach szkolnych jak i w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Wczoraj odwiedzili policjantów uczniowie zielonogórskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 5. Spotkanie dotyczyło problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, ale mundurowi z różnych służb opowiedzieli również swoim gościom o swojej pracy.  cykl spotkań o charakterze edukacyjnym dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Podczas prowadzonych spotkań z młodzieżą szczególną uwagę zwracamy na problematykę uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Najważniejszymi celami prowadzonych zajęć było przedstawienie zagrożeń związanych z kontaktem ze środkami psychoaktywnymi, (nikotyna, alkohol, narkotyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem Nowych Substancji Psychoaktywnych - dopalaczy) w aspekcie ich wpływu na funkcjonowanie w sferze psychofizycznej, a także w aspekcie przepisów prawnych.  Istotnym celem jest również rozbudzanie wzrostu świadomości młodzieży w zakresie problematyki uzależnień i ich konsekwencji społecznych oraz propagowanie oddziaływań profilaktycznych kształtujących umiejętności przewidywania zachowań własnych i i nnych osób.

Spotkanie z młodzieżą było również        okazją do opowiedzenia o policyjnej służbie. Policjanci z różnych pionów przedstawili specyfikę swojej pracy. Uczniowie rozmawiali z policjantami z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, policjantką z ruchu drogowego, policjantem z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej oraz technikiem kryminalistyki. Młodzi ludzie dowiedzieli się także kto może zostać policjantem i jakie są etapy rekrutacji do naszej służby.

  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6