12 marca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 obradowała Rada Powiatu Zielonogórskiego.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Informację o działaniach Rady Powiatu złożył także jej przewodniczący. W dalszej części sesji zabrali głos radni oraz Burmistrz Kargowej.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowań nad uchwałami w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodę na cesję wierzytelności, zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Zielonogórskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przyjęcia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze, określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019, powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Rehabilitacyjno- Leczniczym  dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie, powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021,

Radni podjęli również uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2019-2025, zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok oraz zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”,

Uchwalono również udział Powiatu Zielonogórskiego w projekcie pn. „Budowa Centrum Kultury Powiatu Zielonogórskiego”.

Następnie naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Milena Nocoń przedstawiła prezentację pt. „Rok 2019 – Rokiem Geodezji Polskiej”.

Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie utrzymania mostu w Cigacicach wzywające Prezydenta Miasta Zielona Góra do realizacji zobowiązania wynikającego z § 1  pkt. 6 Deklaracji Nr LXIX.4.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu Zielonogórskiego oraz § 1 ust. 1 porozumienia z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej Nr 1187F od granicy Miasta Zielona Góra do mostu w miejscowości Cigacice włącznie z mostem.

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.