Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Dnia 9 października br. odbyło się spotkanie z Głównym Geodetą Kraju dr hab. Waldemarem Izdebskim, którego założeniem był projekt „Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzia monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z e-usługami”.

Uczestnikami  spotkania byli : wicestarosta zielonogórski, Tadeusz Pająk, naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Robert Kostek oraz naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Milena Nocoń.

fot. lubuskie.pl