Prezydent Miasta oraz Rada Miasta Zielona Góra zdecydowali o zakończeniu współpracy z białoruskim miastem Witebsk. Powodem zerwania współpracy jest wsparcie władz Białorusi udzielane Rosji w agresji na Ukrainę. W naszym mieście znajduje się natomiast ul. Witebska. Nazwa tej ulicy miała nawiązywać do nieaktualnego w bieżących okolicznościach partnerstwa miast Zielona Góra i Witebsk. W trakcie pierwszej części konsultacji, wpłynęło blisko 150 uwag i propozycji dla nazwy tej ulicy. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wybór najwłaściwszej opcji.

 

 

Dodatkowe informacje:

1. Przy ul. Witebskiej mieszczą się dwie miejskie placówki: Centrum Usług Opiekuńczych oraz Miejskie Przedszkole nr 8. Nie ma tutaj adresów zamieszkania.

2. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym mieście, nowe nazwy ulic powinny nawiązywać do nazw już istniejących w najbliżej okolicy.

 

 

ANKIETA
(kliknij tutaj)