Zapraszamy do zapoznania się z grafiką przedstawiającą postępowanie z odpadami styropianowymi. Ich umiejętna segregacja pozwoli w przyszłości w procesie recyklingu zamienić je na nowe surowce lub paliwa. Zachęcamy do mądrego gospodarowania odpadami ze styropianu, dzięki czemu chronimy planetę i pozyskujemy cenne surowce!