Z głębokim żalem żegnamy Zbyszko Piwońskiego – Honorowego Obywatela Zielonej Góry, senatora RP, jednego z istotnych twórców województwa lubuskiego, wojewodę lubuskiego, zielonogórskiego kuratora oświaty, nauczyciela, harcerza, przyjaciela. 

 

 

 

 

Rodzinę i najbliższych prosimy o przyjęcie wyrazów współczucia z powodu straty.

 

Prezydent Janusz Kubicki

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Barczak