Tańsza energia dla podmiotów wrażliwych – złóż oświadczenie!

Rząd wprowadził maksymalną cenę energii dla odbiorców wrażliwych m.in. samorządów. To 785 zł za MWh (plus VAT). Aby zapłacić mniej, trzeba jednak złożyć specjalne oświadczenie.

 
 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. poz. 2243), podmioty uprawnione mają obowiązek do dnia 30 listopada 2022 r. złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz.U. poz. 2299).
 
Podmiotami uprawnionymi są w szczególności: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, podmioty systemu oświaty, ochotnicze straże pożarne, placówki pomocy społecznej, przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi albo średnimi przedsiębiorstwami. Więcej podmiotów uprawnionych zostało wymienionych w ww. ustawie.