Minionej nocy temperatury spadły poniżej zera, a trudne warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla osób, które nie mają odpowiedniego schronienia, w szczególności dla osób bezdomnych, dlatego prosimy wszystkich mieszkańców o czujność i odpowiednią reakcję – informowanie służb o osobach potrzebujących pomocy.

Zielonogórscy policjanci już od kilku dni przygotowują się na nadejście coraz zimniejszych dni i spadek temperatur poniżej zera. Mundurowi monitorują miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzają pustostany, ogródki działkowe i wszystkie te miejsca o których wiedzą, że mogą tam przebywać bezdomni.

Zielonogórscy policjanci także w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będą sprawdzać sytuację w jakiej znajdują się osoby bezdomne i wspólnie z pracownikami noclegowi oferować im pomoc – ciepłą odzież lub posiłek. Wspólne patrole będą monitorować miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, sprawdzać pustostany i wszystkie te miejsca, o których wiedzą, że mogą tam przebywać osoby potrzebujące pomocy.

Policjanci będą sprawdzać też wszystkie sygnały od mieszkańców i aby zapewnić schronienie będą odwozić bezdomnych do noclegowni czy do izby wytrzeźwień.  Zdarza się też, że czasami dzieje się to wbrew woli samych zainteresowanych, ale w tym przypadku ratowanie życia i zdrowia jest dla policjantów sprawą nadrzędną.

W ubiegłym roku większość skutecznych interwencji była możliwa właśnie dzięki sygnałom od zielonogórzan, którzy bardzo szybko reagowali widząc nietrzeźwych, bezdomnych lub inne osoby potrzebujące pomocy, dlatego prosimy wszystkich o czujność i zainteresowanie się osobami, które ze względu na stan nietrzeźwości, stan zdrowia czy też wiek nie mogą o siebie zadbać czy też nie mają schronienia.