Informujemy, że w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Długiej 13 w Zielonej Górze, w godz. 10.30 - 14.00, należy niezwłocznie odebrać dodatek osłonowy lub dodatek węglowy w formie gotówkowej. Dotyczy to osób, które uzyskały już informację o przyznanym dodatku osłonowym lub dodatku węglowym, a wcześniej zadeklarowały w złożonym wniosku chęć odebrania świadczenia w formie gotówkowej.