Pokonanie specjalnie przygotowanego toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta 41 sekund, jest warunkiem zaliczenia jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów chcących rozpocząć służbę w Policji. Aby ułatwić zaliczenie tego zadania, policjanci zorganizowali możliwość sprawdzenia się na takim torze i pomoc doświadczonych instruktorów w każdą środę, w godzinach 12.00 – 14.00, w hali akrobatycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze. Najbliższe zajęcia już 23 listopada. Zapraszamy!

 

Aby zostać policjantem, należy przejść pozytywnie całą procedurę rekrutacyjną, która składa się z testu wiedzy, sprawdzianu sprawności fizycznej, testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każdy z kandydatów musi wykonać badania lekarskie i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do służby w Policji. Rekrutacja nie jest łatwa, ale ma na celu wyłonienie najlepszych kandydatów, którzy po odbyciu szkolenia podstawowego zostaną policjantami.

Służba w Policji to zadanie bardzo wymagające, dlatego postępowanie rekrutacyjne jest tak złożone. Bycie policjantem daje jednak wiele zadowolenia, przede wszystkim z możliwości niesienia pomocy osobom potrzebującym, czuwania nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz porządkiem w Twoim mieście i okolicy, czy zaangażowania w sprawy społeczne. To „praca”, która pozwala na ciągły rozwój i doskonalenie swoich umiejętności, a także zdobywanie nowych doświadczeń.

Bycie policjantem obok satysfakcji z wykonywanych zadań daje także wymierne korzyści, takie jak stabilne i stałe zatrudnienie, wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy niemal 5000 złotych netto oraz prawa emerytalne już po 25 latach służby!

Jeśli chcesz robić w życiu coś co da Ci satysfakcję z wykonanych zadań, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania, dołącz do najlepszych - zostań policjantem!