Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego podsumowali prowadzone w piątek (19.05) działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Skontrolowali ponad 100 pojazdów, ujawnili 85 wykroczeń – w tym aż 68 to przekroczenia prędkości. Dwóch kierujących straciło swoje uprawnienia za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Działania policjantów ruchu drogowego szczególnie skupiają się na zmniejszaniu zagrożenia wypadkami drogowymi. Jak pokazują prowadzone od wielu lat badania – to prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków – zwłaszcza tych najpoważniejszych w skutkach.

Zielonogórscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, podobnie jak koledzy w całym kraju, przez cały dzień prowadzili w miniony piątek (19.05) działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Mundurowi skontrolowali ponad 100 pojazdów, ujawnili 85 popełnionych przez kierujących wykroczeń – w tym aż 68 związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. 44 kierujących zostało ukaranych mandatami karnymi, wobec 5 wnioski o ukaranie zostaną skierowane do sądu. Natomiast dwóch kierujących straciło w piątek swoje uprawnienia do kierowania pojazdami – przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

W 2022 roku na terenie powiatu zielonogórskiego odnotowano 18 wypadków drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku których 4 osoby poniosły śmierć, a 18 zostało rannych. Odcinki, do których dochodzi najczęściej do zdarzeń drogowych z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze to K27, S3, K32 i W282.

Działania prewencyjne, w których ujawniane są wykroczenia popełniane przez kierujących stwarzających największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, mają przypominać kierującym o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Prowadzenie przez policjantów działań kontrolno-prewencyjnych takich jak „Prędkość”  przyczynia się do spadku dynamiki wypadków drogowych.