Jak co roku miasto zrealizowało zadanie pod nazwą „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zielona Góra”. Projekt dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019 – 2023”. Zgodnie z umową zawartą 31 października pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a miastem Zielona Góra, dotacja do projektu wyniosła 69 tys. 840 zł (kwota brutto).

 

W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie miasta Zielona Góra. Produkty, które  usunięto i unieszkodliwiono to płyty cementowo-azbestowe z pokryć dachowych, płyty pochodzące z budynków mieszkalnych, gospodarczych, altanek ogrodowych, jak również płyty cementowo-azbestowe złożone na działkach.

 

Uzyskano efekt ekologiczny i rzeczowy materiałów zawierających azbest, które unieszkodliwiono według źródła ich pochodzenia: usunięcie wyrobów zawierających azbest (z demontażem) -18,87 Mg, usunięcie wyrobów zawierających azbest (bez demontażu) - 35,63 Mg. Łącznie w 2023 r. usunięto 54,50 Mg wyrobów zawierających azbest.