Dzisiaj (15 listopada), tradycyjnie jak w każdą środę, na hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze kandydaci do Policji mieli okazję pod okiem policyjnych instruktorów przygotować się do testu sprawności fizycznej. Na treningi zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił z myślą o służbie w Policji w przyszłości.

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, podobnie jak inne jednostki województwa lubuskiego, umożliwia doskonalenie umiejętności sprawnościowych wszystkim osobom, które wiążą swą przyszłość z Policją. Policyjni instruktorzy na specjalnie przygotowanych torach przeszkód demonstrują prawidłowe wykonanie zadań i tłumaczą jak wykonać poszczególne ćwiczenia w możliwie jak najkrótszym czasie. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest pokonanie całego toru w czasie nie dłuższym niż 1 min 41 s.    

 

W każdą środę  tor przeszkód ustawiany jest w hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze. Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko kandydatów do Policji, ale również osoby które rozważają w przyszłości złożenie aplikacji do służby w Policji.

 

Ćwiczenia odbywają się przez cały rok (z wyjątkiem przypadających w tych terminach świąt) w każdą środę, w godzinach 12.00 - 14.00.

 

 

Poniżej prezentujemy szczegółowe opisy w jaki sposób należy wykonać poszczególne zadania. Opisy pochodzą z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

 

 

Test sprawności fizycznej składa się z 8 zadań, które należy wykonać w następujący sposób:  

 

  1. OKRĄŻENIE STOJAKÓW – w pozycji leżenie przodem na materacu, z ramionami ułożonymi wzdłuż tułowia, na komendę „gotów” kandydat do służby nieruchomieje. Na komendę „start” włączany jest stoper, a kandydat do służby rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka i okrąża go, zaczynając z prawej strony, następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony;

 

 

  1. PRZEWROTY NA MATERACU – po okrążeniu drugiego stojaka kandydat do służby wykonuje przewroty gimnastyczne lub przewroty przez bark na ułożonych wzdłuż 3 materacach (przewroty wykonuje się w płaszczyźnie strzałkowej): pierwszy w przód, po obrocie o 180 stopni, drugi w tył, po obrocie o 180 stopni, i trzeci w przód. Przewroty wykonuje się z przysiadu podpartego lub z postawy wyższej;

 

     

 

  1. PRZENIESIENIE MANEKINA – po dobiegnięciu do materaca kandydat do służby chwyta położonego na nim manekina o masie 28 kilogramów i przenosi go w dowolny sposób, omijając stojak ustawiony w odległości 5 metrów od materaca, a następnie wraca i kładzie manekina na ten sam materac;

 

     

 

  1. POKONANIE GÓRĄ PŁOTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH – po dobiegnięciu do ustawionych w rzędzie czterech płotków lekkoatletycznych o wysokości 76 centymetrów kandydat do służby pokonuje te płotki dowolną techniką nad ich górną krawędzią;

 

       

 

  1. RZUTY PIŁKAMI LEKARSKIMI – po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat do służby wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o masie 3 kilogramów (ułożonymi w szeregu przed linią rzutu) oburącz zza głowy w przód na odległość powyżej 5 metrów (piłka musi przekroczyć linię wyznaczającą odległość 5 metrów). Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie i po wykonaniu rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości skutkuje niezaliczeniem rzutu, przy czym kandydat do służby może dodatkową piłką poprawić jeden niezaliczony rzut;

 

       

 

 

  1. PRZENOSZENIE PIŁKI LEKARSKIEJ – piłka leży na materacu przy drabinkach; kandydat do służby z pozycji leżenie tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod dowolnym kątem i stopami zaczepionymi pod dowolnym szczeblem drabinki, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie 2 kilogramów (piłka dotyka materaca za głową), wykonuje 10 przeniesień piłki lekarskiej w taki sposób, żeby piłką dotknąć materaca, a następnie dowolnego szczebla drabinki;

 

      

 

  1. POKONANIE GÓRĄ SKRZYŃ GIMNASTYCZNYCH – kandydat do służby pokonuje dowolną techniką każdą z czterech pięcioczęściowych skrzyń gimnastycznych ponad ich górną płaszczyzną;

 

      

 

  1. BIEG WAHADŁOWY – kandydat do służby przebiega 10 razy dystans 5 metrów pomiędzy stojakami, ze zmianą kierunku biegu, przy czym przy każdym nawrocie dłonie nie mogą dotknąć podłoża, a obie stopy muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu dystansu kończy test sprawności fizycznej – następuje wyłączenie stopera.