Wczoraj (16.11).około godziny 9 rano, Komendant Miejski Policji otrzymał przesyłkę z pogróżkami, w której także znajdował się nieznany proszek. W związku z tym, że nie wiadomo było co to za substancja i czy nie stwarza zagrożenia dla osób znajdujących się w budynku, wezwano strażaków z komendy miejskiej PSP w Zielonej Górze, specjalizujących się w działaniach z substancjami chemicznymi. Jednocześnie wszyscy policjanci i pracownicy obecni w budynku zostali natychmiast ewakuowani!

Około godziny 9.00 w Komendzie Miejskiej Policji rozległ się alarm wzywający wszystkie osoby obecne w budynku do natychmiastowej ewakuacji. Na miejsce przyjechały jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Zielonej Góry, które rozpoczęły akcję ratowniczą. Alarm i zarządzona ewakuacja wszystkich osób spowodowane zostały przez przesłanie został podejrzanej paczki z nieznaną, być może niebezpieczną zawartością. Wszyscy pracujący wtedy w budynku, natychmiast go opuścili i udali się w bezpieczne miejsce.

Tak w skrócie wyglądało założenie do ćwiczenia sztabowego zielonogórskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia te miały na celu doskonalenie umiejętności praktycznych funkcjonariuszy zaangażowanych w ich realizację, sprawdzenie realności założeń przyjętych w dokumentach, jak również sprawdzenie umiejętności organizacyjnych i merytorycznych osób dowodzących działaniami i policjantów biorących udział w ćwiczeniu. To także doskonała okazja do sprawdzenia procedur i współdziałania na wypadek wystąpienia realnego zagrożenia, ponieważ dobre wyszkolenie funkcjonariuszy i sprawdzenie obowiązujących procedur przekłada się na sprawne współdziałanie, a także jeszcze lepszą służbę obywatelom. Bardzo ważnym elementem prowadzonych działań było sprawdzenie współdziałania służb w sytuacji kryzysowej.

Ważne w działaniach było doskonalenie organizacji pracy, obiegu informacji, umiejętności oceny sytuacji i wyciągania trafnych wniosków, a także wypracowanie nowych rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności podejmowanych przez Policję i straż działań w przypadku zaistnienia w przyszłości takiej sytuacji.

 Na szczęście były to tylko ćwiczenia, mające na celu pokazanie jak należy zachować się w przypadku odnalezienia nieznanego pakunku. Ważną kwestią było pokazanie w jaki sposób ma przebiegać ewakuacja osób, by niezwłocznie wszyscy opuścili budynek, poruszając się wyznaczonymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi.  Dzięki odpowiedniej organizacji osób odpowiedzialnych za przygotowanie tego ćwiczenia, przebiegło ono szybko i sprawnie. Policjanci i strażacy analizują jego przebieg, aby sprawdzić, a w razie potrzeby zmodyfikować rozwiązania, które pomogą w przyszłości, w razie zaistnienia podobnego zagrożenia.

 

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10
 • #11
 • #12
 • #13
 • #14
 • #15