Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zielonogórscy policjanci promowali swój zawód na spotkaniach z młodzieżą szkół średnich podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach 18-22 października.

 

Zawód policjanta jest trudny i wymagający, ale jednocześnie daje w zamian coś szczególnego - każdy dzień przynosi coś nowego, a satysfakcja z pomocy niesionej w trudnych ludzkich sprawach jest wyjątkowym doświadczeniem - tak podczas spotkań policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przekonują uczniów szkół średnich do wstąpienia w policyjne szeregi.

W minionym tygodniu zielonogórscy policjanci z różnych pionów spotykali się z młodzieżą szkół średnich w Zielonej Górze, promując swój zawód. Mundurowi zaprezentowali młodzieży sprzęt, którym posługują się na co dzień, a także opowiedzieli o tym jak wygląda służba w  różnych pionach Policji. 

Młodzi ludzie bardzo chętnie skorzystali z możliwości rozmowy z policjantami, zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem policyjnym, kilka osób przymierzyło nawet specjalny zestaw przeciwuderzeniowy, którego używają policjanci m.in. podczas zabezpieczania meczów czy w przypadku agresywnej reakcji podczas np. demonstracji.

W trakcie zajęć policjanci poinformowali uczniów o wymogach formalnych jakie musi spełnić kandydat na policjanta, a także omówili poszczególne etapy rekrutacji do służby w Policji. Najwięcej pytań młodzieży dotyczyło specyfiki służby, zarobków i najtrudniejszego etapu rekrutacji czyli testu psychologicznego.  

 

  • #1
  • #2
  • #3