W ostatnim czasie policjanci otrzymują bardzo dużo zgłoszeń dotyczących pojazdów blokujących przejazd lub zaparkowanych w taki sposób, że uniemożliwiają wyjazd innym użytkownikom. Pamiętajmy, że w ten sposób narażamy się na koszty związane z odholowaniem pojazdu.

Co jakiś czas w różnych miejscach Zielonej Góry prowadzone są prace remontowe na osiedlach mieszkaniowych, przebudowy jezdni, chodników czy też skrzyżowań. Celem tych wszystkich przedsięwzięć jest poprawa jakości życia mieszkańców i możliwości oraz płynności poruszania się po drogach. Często też celem jest budowa nowych miejsc parkingowych.  Niestety utrudnienia z tym związane są czasami bardzo uciążliwe dla mieszkańców i nie wszyscy potrafią się do nich dostosować.

W ostatnim czasie zielonogórscy policjanci otrzymują bardzo wiele zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania, zastawiania wjazdów czy blokowania dróg. Jest to związane z tak zwaną „jazdą na pamięć”. Mieszkańcy pozostawiają samochody w miejscach, gdzie parkowanie było dozwolone, nie zwracając uwagi na to, że wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z tym osoby, które nie mogą przejechać lub wyjechać wzywają policję, a policjanci decydują o odholowaniu pojazdu utrudniającego przejazd. Jednym z przykładów może być sytuacja na ulicy Rydza – Śmigłego, gdzie w ostatnich dniach odholowano już kilka pojazdów.

Właściciel odholowanego pojazdu musi później ponieść koszty holowania, dlatego prosimy wszystkich o zwrócenie uwagi na oznakowanie drogowe i jego czasowe zmiany, tak aby uniknąć nieprzyjemności i niepotrzebnych kosztów. Mieszkańców natomiast prosimy o życzliwość i cierpliwość w stosunku do sąsiadów oraz zastanowienie się czy problemu nie można rozwiązać bez wzywania Policji.

  • #1
  • #2
  • #3