Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn.  „Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych (FASD) – bagaż na całe życie”.
 
Konferencja odbędzie się dnia 27 listopada, skierowana jest do psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, pracowników uczelni, logopedów, pracowników socjalnych, kuratorów, rodzin zastępczych i wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się z problematyką FASD.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 listopada. Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji. Potwierdzenie zostanie przesłane drogą mailową do 22 listopada.

Konferencję sfinansowano ze środków finansowych pochodzących z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Załączniki