Dnia 1 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 16.45 na Zielonogórskiej Nekropolii przy Obelisku poświęconym  żołnierzom Armii Krajowej i Szarych Szeregów odbędzie się uroczystość z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 
 
 

 

PLAN UROCZYSTOŚCI:

16:45 - Zbiórka uczestników uroczystości przed Obeliskiem poświęconym Armii Krajowej i Szarym Szeregom

16:45-17:00 - Odśpiewanie piosenek powstańczych i harcerskich.

17:00 - Sygnał syreny miejskiej ogłaszający symbolicznie godzinę „W”.

17:00-17:30 - Program przygotowany przez harcerzy, wystąpienia zebranych gości.

17:30-17:40 - Apel poległych i salwa honorowa.

17:40-17:45 -Składanie wiązanek przez obecnych na uroczystościach.

17:45 - Zakończenie uroczystości.

 

W uroczystości weźmie udział kompania honorowa z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska.

Harcerki i harcerze z Hufca Zielona Góra ZHP, Okręg Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Prezydent Miasta Zielona Góra zapraszają kombatantów, młodzież i mieszkańców miasta  do udziału w uroczystościach, mających na celu upamiętnienie tego wydarzenia.