Poniżej znajdują się informacje dla hodowców świń na ubój oraz na użytek własny.