Aspirant sztabowy Maciej Matuszewski z Wydziału Prewencji KMP w Zielonej Górze 14 stycznia 2020 roku w zielonogórskiej Palmiarni wyróżniony został odznaką „Honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu” po oddaniu ponad 21 litrów krwi.

Maciej Matuszewski od 18 lat w policji, został dawcą zaraz po wstąpieniu do Policji. Kontynuuje w ten sposób dzieło swego ojca, emerytowanego policjanta Jacka Matuszewskiego, który także przez wiele lat honorowo oddawał krew. Nie przypisuje sobie jednak wielkich zasług mówiąc, że lubi pomagać ludziom jako policjant i jako honorowy dawca. Wie, że krwi nie można wyprodukować, dlatego chętnie dzieli się swoją. Żona Karolina wspiera M.Matuszewskiego i jest dumna z jego osiągnięć – wielokrotnie towarzyszy mu na uroczystościach honorowych dawców krwi, podobnie jak w miniony wtorek.

 

Odznakę „Honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu” nadaje Minister Zdrowia. Z wnioskiem o wyróżnienie M.Matuszewskiego wystąpiła Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, pani Monika Fabisz – Kołodzińska. W miniony wtorek w zielonogórskiej Palmiarni odbyła się uroczystość na której ponad 100 honorowym dawcom z naszego regionu wręczono odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” za oddanie ponad 20 litrów krwi lub jej składników.

 

Wielu zielonogórskich policjantów oddaje honorowo krew. Przy KMP w Zielonej Górze od wielu lat działa Klub Honorowych Dawców Krwi zrzeszający obecnie 25 członków. Policjanci rejestrują się również w bazach dawców szpiku kostnego. Jeden z zielonogórskich policjantów w 2014 roku podarował swój szpik chorej na białaczkę kobiecie z Finlandii.