Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 został przesunięty. Składanie wniosków rozpocznie się 18 maja 2020 r.
 
 
 
 
 
Szczegóły szkoły podstawowe:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7579/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych_prowadzonych_przez_Miasto_Zielona_Gora_na_rok_szkolny_2020_2021/

 

Szczegóły przedszkola:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7578/Nabor_do_publicznych_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021/