Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 1910), wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 „§ 1. Określa się obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Nietków, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski i miejscowości Brody, gmina Sulechów, powiat zielonogórski ognisk afrykańskiego pomoru świń, obejmujący w powiecie zielonogórskim:

 1) w gminie Czerwieńsk miejscowość: Nietków, Boryń, Laski i Bródki;

 2) w gminie Sulechów miejscowość: Brody.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w związku ze stwierdzeniem ognisk, o których mowa w § 1, obejmujący:

 1) część miasta Zielona Góra: Łężyca, Przylep;

 2) w powiecie zielonogórskim:

   a) w gminie Czerwieńsk miejscowości: Sycowice, Będów, Nietkowice, Bródki, miasto Czerwieńsk, Leśniów Mały, Leśniów Wielki, Sudoł, Zagórze, Płoty, Wysokie, Dobrzęcin;

   b) w gminie Świdnica miejscowości: Radomia, Drzonów;

   c) w gminie Sulechów miejscowości: Pomorsko, Kije, Głogusz, Brzezie k. Pomorska, Boryń;

3) w powiecie krośnieńskim:

   a) w gminie Dąbie miejscowości: Trzebule, Łagów, Gronów, Szczawno, Ciemnice;

   b) w gminie Krosno Odrzańskie miejscowości: Radnica, Radnica – Szklarka;

4) w powiecie świebodzińskim:

   a) w gminie Skąpe miejscowości: Pałck, Skąpe, Przetocznica, Międzylesie, Cibórz, Podła Góra.”..

 § 2. Załącznik do rozporządzenia stanowi Mapa z oznaczonym obszarem zapowietrzonym

– kolor pomarańczowy oraz obszarem zagrożonym – kolor czerwony.

 § 3. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i 2.

        2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.