Policjanci ruchu drogowego jutro (sobota, 09.01) na drogach krajowych nr 27 i 32 przebiegających przez teren powiatu zielonogórskiego będą prowadzili działania „Kaskadowy pomiar prędkości”. Charakterystycznym dla tej akcji jest to, że policyjne patrole rozmieszczone są co kilka kilometrów i mają za zadanie zatrzymywać tzw. piratów drogowych.

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zmniejszenie zagrożenia wypadkami spowodowanymi przez nadmierną prędkość kierujących jest jednym z priorytetowych zadań Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

W celu zwalczania niebezpiecznych zachowań i przestrzegania przepisów przez kierujących pojazdami, szczególnie tych stwarzających największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, w roku 2021 cyklicznie będą prowadzone działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem „KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI”.

Na drogach K-27 i K-32 przebiegających przez powiat zielonogórski pojawi się więcej patroli ruchu drogowego w radiowozach oznakowanych, a także nieoznakowane samochody z videorejestratorami. Te drogi wybrane zostały ze względu na duże natężenie ruchu, a także dlatego, że wielu kierujących łamie przepisy i znacznie przekracza prędkość nie zważając na ewentualne konsekwencje. Ponadto na tych odcinkach dróg dochodzi często do różnych zdarzeń drogowych w tym także tych ze skutkiem śmiertelnym.  

Policjanci ruchu drogowego zwrócą szczególną uwagę na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, co jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń na drogach.  Ponadto sprawdzać będą także ważność posiadanych przez kierującego uprawnień, stan techniczny pojazdu oraz stan trzeźwości kierujących.

Kierowcy przekraczający dopuszczalną prędkość i naruszający przepisy mogą się spodziewać mandatów i punktów karnych, natomiast kierujący naruszający podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy wykazujący się lekceważącym stosunkiem do przepisów prawa ruchu drogowego, także wniosków o ukaranie do sądu.