Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wstąpić w szeregi Policji. To służba, która każdego dnia jest wyzwaniem, służba w której satysfakcji z niesienia pomocy potrzebującym nie da się z niczym porównać. Każdy dzień jest nowy, każda sytuacja inna – w tej pracy nigdy nie popadniesz w rutynę.

Lubuscy policjanci zapraszają w swoje szeregi. W każdej z komend miejskich powiatowych oraz w komendzie wojewódzkiej każdego dnia można uzyskać informacje dotyczące doboru do Policji oraz złożyć wymagane dokumenty. Osoba, która złożyła dokumenty staje się KANDYDATEM  do służby w Policji. Od tego dnia sztab naszych specjalistów przygotowuje kandydata do tego aby jak najlepiej przeszedł wszystkie etapy rekrutacji.

Jednym z pierwszych etapów jest egzamin sprawnościowy – tor przeszkód, który kandydaci muszą pokonać w czasie krótszym niż 1 minuta i 41 sekund. W każdym tygodniu organizowane są ćwiczenia z policyjnymi instruktorami, którzy uczą jak technicznie podejść do każdej z przeszkód i jak maksymalnie skrócić czas wykonania zadań. Kolejne takie ćwiczenia miały miejsce wczoraj w hali sportowej MOSiR przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze.

Zachęcamy wszystkich do spróbowania swoich sił – szczegóły na stronie:

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ POLICJANTEM